IB Consulting

IB Consulting kan hjelpe deg og din bedrift med analyser og rådgivning i forhold til ulike former for effektivisering og omstilling.

 

Kjernekompetansen er

 -        Materialstyring - logistikk  - innkjøp - distribusjon

           lang praktisk erfaring fra mange ulike bransjer

 

 -        Reorganisering - nedbemanning - oppbygging

           Bred erfaring fra flere omfattende omstillingsprosjekter

 

 -        IT - valg av løsning og implementering / revisjon av  IT-system

 

 -        IT - få en bedre utnyttelse av det eksisterende IT-   systemet            ved å dra praktisk nytte av den informasjonen som finnes i            systemet

 

Vår måte å arbeide på er systematisk og analytisk, løsningene er enkle å sette ut i praktisk bruk.

 

Ta kontakt for nærmere informasjon og et uforpliktende møte

 

Seljestien 20

1387 ASKER

Org.nr: 985 049 858

Bank: 6219.11.45629

 

 

Ingvar :

Telefon: +47 908 22 172

E-post: ingvar@ibeck.no

 

Lønnsomhet - omstilling - effektivisering